Aktuality    -    dnes je:      

Lyžiarsky kurz žiakov prvých ročníkov 12. až 16. februára 2018

        Žiaci prvých ročníkov sa v dňoch 12. až 16. februára 2018 zúčastnili na lyžiarskom výcviku v lyžiarskom stredisku Nižná Polianka.
        Tento lyžiarsky výcvik bol pre študentov veľkým prínosom z hľadiska telesnej zdatnosti a utužovania vzťahov v kolektíve.

Vianočný koncert

        18. decembra sa žiaci zúčastnili vianočného koncertu. Vypočuli si vianočné koledy a vianočné piesne.

Školský výlet v Košiciach - 14. decembra 2017

        14. decembra sa uskutočnil školský výlet. Žiaci v technickom múzeu v Košiciach navštívili planetárium. Prezreli si aj predvianočné trhy v centre mesta. Nakoniec sa venovali nakupovaniu darčekov v OC Optima.

6. decembra bol na našej škole Mikuláš

        6. decembra navštívil našu školu Mikuláš so svojou družinou a rozdával darčeky. Darčeky dostali žiaci aj učitelia, lebo všetci sme boli dobrí.

Súťaž telesnej zdatnosti stredoškolákov 30. novembra 2017

        Naši žiaci sa 30. novembra zúčastnili súťaže telesnej zdatnosti o putovný pohár riaditeľa školy SZŠ mil. Samaritána, kde obsadili pekné 3. miesto. Družstvo tvorili títo žiaci: A. Jackanin II. C, J. Slavík III. C, K. Pasnišin I. A a J. Kollárik III. C. V súťaži jednotlivcov si najlepšie počínal A. Jackanin, ktorý sa umiestnil na 4. mieste.
        Súťaž pozostávala s týchto disciplín: 1. Tlak na lavičke s polovičnou váhou, 2. Skok z miesta, 3. Zhyby na hrazde, 4. Sed – ľah za 60 sek., 5. Kľuky na bradlách.

Okresné kolo v bedmintone 22. novembra 2017

        Žiaci našej školy úspešne reprezentovali v okresnom kole v bedmintone družstiev. Nakoniec sa chlapci umiestnili na II. mieste. Školu úspešne reprezentovali: R. Bilas z III. A, A. Ferenc I. z AU a T. Hanas z II. A. Dievčatá sa umiestnili na IV. mieste.

Absolventský ples 16. novembra 2017

Okresné kolo v stolnom tenise

Výchovný koncert - Generácia XYZ

        Dňa 24. októbra sa žiaci našej školy zúčastnili výchovného koncertu - Generácia XYZ. Na koncerte vystúpila skupina 4EWER.

      4. septembra začal nový školský rok 2017/2018. Kolektív pedagógov, majstrov a TH pracovníkov srdečne víta všetkých žiakov, ktorí pokračujú v štúdiu na našej škole. Osobitne chceme privítať žiakov prvých ročníkov a zaželať im veľa úspechov v štúdiu.