Aktuality
Exkurzia žiakov v Košiciach

Dňa 8.12.2016 sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie v Technickom múzeu v Košiciach a Technickom múzeu v Prešove. V Prešove si žiaci prezreli unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky, pochádzajúci zo 17. storočia. V Košiciach videli žiaci exponáty zamerané na prezentáciu javov z oblasti elektrotechniky: optické klamy, hlavolamy, zmyslové vnemy. Hravou formou si mohli žiaci overiť v praxi Pythagorovu vetu, Newtonovu kolísku, Prienik postáv a mnohé iné exponáty. Vo vedecko-technickom centre si vyskúšali svoju šikovnosť a logické myslenie pomocou hlavolamov a očných klamov. Záver exkurzie bol spestrený prehliadkou vianočnej výzdoby pešej zóny v Košiciach spojenej s nákupmi vianočných darčekov. Fotogaléria

6. decembra bol na našej škole Mikuláš

6. decembra navštívil našu školu Mikuláš so svojou družinou a rozdával darčeky. Darčeky dostali žiaci aj učitelia, lebo všetci sme boli dobrí. V zborovni vystúpli s hudobným programom žiaci I. AU triedy. Učitelia ich za vystúpenie pochválili veľkým potleskom. Fotogaléria

30. november - 2. miesto v bedbintone

30. novembra sa družstvo dievčat umiestnilo v okresnom kole v bedbintone na 2. mieste - BLAHOŽELÁME

25. november - Absolventský ples

25. november - 3. miesto v stolnom tenise

25. novembra sa družstvo dievčat umiestnilo v okresnom kole v stolnom tenise na 3. mieste - BLAHOŽELÁME

17. novenber - Deň boja za slobodu a demokraciu
Uchaľak

V štvrtok 10.11.2016 o 14:00 hodine sa uskutočnil uchaľak pre žiakov prvých ročníkov našej školy. Fotografie sú v archíve.

Koncert o rodine

Dňa 10.10.2016 sa žiaci SOŠ arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku zúčastnili výchovného koncertu o rodine.Dňa
 11. októbra 2016 o 14.30 hod. sa uskutočnilo celoškolské rodičovské združenie.

Ďakujeme za vašu účasť