Aktuality    -    dnes je:      

Rezbári na skanzene

Koncert v Košiciach

Posledný zvonček 4. A triedy

        Dňa 19. mája, štvrtákom poslednýkrát na škole zazvonili. Žiaci sa boli rozlúčiť s pedagogickým zborom a s mladšími žiakmi na škole.
        Teraz ich čaká akademický týždeň a potom maturita.

VýSLEDKY

prijímacich skúšok pre školský rok 2017/2018


Praktická čásť odbornej zložky maturitnej skúšky

        Dňa 3. mája žiaci štvrtého ročníka a druhého ročníka nadstavbového štúdia vykonali praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky.
        Žiačky z odboru kozmetička a vizážistka a z nadstavbového štúdia z odboru podnikanie v remeslách a službách, vykonali praktickú realizáciu a predvedenie komplexnej úlohy. Žiaci z odboru grafik digitálnych médií vykonali obhajobu vlastného projektu.
        Všetci žiaci úspešne zvládli praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky k čomu im blahoželáme.

Okresné kolo chlapcov stredných škôl vo futbale

        Dňa 20. apríla sa konalo okresné kolo vo futbale chlapcov stredných škôl v Giraltovciach.
        Naši žiaci predviedli pekné futbalové umenie a umiestnili sa na peknom druhom mieste, k čomu im blahoželáme.

Modelácia nechtov

        Dňa 10. februára sa žiačky 3. A a 4. A triedy zúčastnili kurzu "Modelácia nechtov". Kurz prebiehal za pomoci školiteľky z firmy Primavera Andorrana.         Žiačky sa oboznámili s teóriou o starostlivosti nechtov a následne modeláciu gélovej modeláže.Kurz prebiehal v priestoroch školy počas celého dňa. Po absolvovaní kurzu každá žiačka získala Diplom.

Vážení rodičia,

dňa 28. februára 2017 (utorok) sa v priestoroch našej školy SOŠ arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku v čase od 14:00 do 16:00 hod. uskutočnili rodičovské združenia.

Ďakujeme za Vašu účasť.


Lyžiarsky kurz žiakov prvých ročníkov.

        Žiaci prvých ročníkov sa v dňoch 23. januára až 27. januára 2017 zúčastnili na lyžiarskom výcviku v lyžiarskom stredisku Nižná Polianka.
        Tento lyžiarsky výcvik bol pre študentov veľkým prínosom z hľadiska telesnej zdatnosti a utužovania vzťahov v kolektíve.

Prednáška - Pravda o drogách

Dňa 10. januára sa konala prednáška o drogách. Lektorom bol p. Peter Remper zo združenia „Slovensko bez drog“. Bolo to veľmi pútavé rozprávanie o tom, ako drogy každoročne ničia a ruinujú milióny ľudských životov, čo spôsobujú, že sú návykové. Lektor poukázal na osudy ľudí, ktorí drogám podľahli. Táto prednáška bola veľkým prínosom pre našich žiakov, za čo lektorovi p. Petrovi Remperovi veľmi pekne ďakujeme.


        Vážení kolegovia, milí študenti!

        Rok 2016 sa v tejto hektickej dobe pomaly chýli ku svojmu záveru a ja sa Vám prihováram niekoľkými slovami v tomto predvianočnom čase. Blížia sa Vianoce, najkrajšie a najradostnejšie sviatky v roku. Čas otvárania ľudských sŕdc a radosti. Čas, keď sa na chvíľu pristavíme, zamyslíme nad čarom a atmosférou vianočných sviatkov. Zmocňuje sa nás všetkých sviatočná nálada. Každému akosi viac záleží na priateľoch, na blízkych a z nášho najhlbšieho vnútra sa vylieva túžba obdariť, urobiť radosť.
        K blížiacim sa vianočným sviatkom Vám všetkým želám, aby tie Vaše Vianoce boli skutočne tými najkrajšími sviatkami v roku, sviatkami plnými pokoja, porozumenia, pohody a lásky. Prežite ich v zdraví a v kruhu tých najbližších.
        Spolu s pevným zdravím, ďalšími úspechmi v práci aj v osobnom živote nech je rok 2017 pre Vás plný dní, ktoré sú dôvodom na radosť zo života.

                                                             PhDr. Jaroslav Pavluš - riaditeľ školy

1. ročník vianočného turnaja v hre Counter Strike

       22.12.2016 sa na škole uskutočnil 1. ročník vianočného turnaja v hre Counter Strike. Do bojov sa zapojilo päť tímov po päť hráčov od prvého až po štvrtý ročník. Vo vynikajúcej, dynamickej a adrenalínom nabitej atmosfére všetky tímy dávali zo seba maximum. Až do posledného zápasu nebolo rozhodnuté o víťazovi. Nakoniec na 1. mieste skončili ostrieľaní borci "Seals" zo IV. A. Na 2. mieste skončil oddiel "Specnaz" z II. A. Tretie miesto sa ušlo rýchlej prepadovej jednotke "Rambos" z I. A. Na štvrtom mieste sa umiestnila partizánska družina "Jánošík" z I. A triedy a posledná priečka ostala "PeTePákom" z III. A. Žiakom sa súťaž veľmi páčila a už teraz sa tešia na ďalší ročník vianočného turnaja. Fotogaléria

Vyučovanie hravou formou

Praktické naplnenie odkazu učiteľa národov Jána Amosa Komenského - škola hrou. Na vzdelávanie sa použila ekonomicko-vedomostná hra Business Master.

19. december - Vianočný koncert

19. decembra 2016 sa žiaci a učitelia zúčastnili vianočného koncertu. Vypočuli sme si piesne s vianočnou tematikou a vianočné koledy. Bolo to príjemné spestrenie predvianočnej nálady.

Exkurzia žiakov v Košiciach

Dňa 8.12.2016 sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie v Technickom múzeu v Košiciach a Technickom múzeu v Prešove. V Prešove si žiaci prezreli unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky, pochádzajúci zo 17. storočia. V Košiciach videli žiaci exponáty zamerané na prezentáciu javov z oblasti elektrotechniky: optické klamy, hlavolamy, zmyslové vnemy. Hravou formou si mohli žiaci overiť v praxi Pythagorovu vetu, Newtonovu kolísku, Prienik postáv a mnohé iné exponáty. Vo vedecko-technickom centre si vyskúšali svoju šikovnosť a logické myslenie pomocou hlavolamov a očných klamov. Záver exkurzie bol spestrený prehliadkou vianočnej výzdoby pešej zóny v Košiciach spojenej s nákupmi vianočných darčekov. Fotogaléria

6. decembra bol na našej škole Mikuláš

6. decembra navštívil našu školu Mikuláš so svojou družinou a rozdával darčeky. Darčeky dostali žiaci aj učitelia, lebo všetci sme boli dobrí. V zborovni vystúpli s hudobným programom žiaci I. AU triedy. Učitelia ich za vystúpenie pochválili veľkým potleskom. Fotogaléria

30. november - 2. miesto v bedbintone

30. novembra sa družstvo dievčat umiestnilo v okresnom kole v bedbintone na 2. mieste - BLAHOŽELÁME

25. november - Absolventský ples

25. november - 3. miesto v stolnom tenise

25. novembra sa družstvo dievčat umiestnilo v okresnom kole v stolnom tenise na 3. mieste - BLAHOŽELÁME

17. novenber - Deň boja za slobodu a demokraciu
Uchaľak

V štvrtok 10.11.2016 o 14:00 hodine sa uskutočnil uchaľak pre žiakov prvých ročníkov našej školy. Fotografie sú v archíve.

Žiačky uspeli v súťaži "Múza jesene"

        Aj v tomto školskom roku sa dňa 21. septembra kozmetičky a vizážistky SOŠ arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku zúčastnili súťaže "Múza jesene", ktorá sa konala v košickom obchodnom centre OC Galéria. Súťažiaca žiačka Jana Fečková nezaprela svoje kvality a spolu so žiačkou Dianou Hnatovou, ktorá jej poslúžila ako model, sa umiestnili na peknom 3. mieste. Vďaka patrí aj ich majsterke Alexandre Podhajeckej, ktorá žiačky stále nabáda ku kreativite.

Koncert o rodine

Dňa 10.10.2016 sa žiaci SOŠ arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku zúčastnili výchovného koncertu o rodine.


Dňa 11. októbra 2016 o 14:30 hod. sa uskutočnilo celoškolské rodičovské združenie.

Ďakujeme za vašu účasť