Aktuality

Koncert o rodine

Dňa 10.10.2016 sa žiaci SOŠ arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku zúčastnili výchovného koncertu o rodine.


Dňa
 11. októbra 2016 o 14.30 hod. sa uskutočnilo celoškolské rodičovské združenie.

Ďakujeme za vašu účasť

 

Vyhlásenie 2. kola prijímacieho konania pre šk. rok 2016/2017

NÁVRH KRITÉRIÍ
pre prijímanie žiakov do 1.ročníka nadstavbového štúdia pre školský rok 2016/2017

Obvodné  kolo vo volejbale študentov a študentiek stredných škôl

V piatok 18. marca a v utorok 22.marca sa v telocvični SOŠ arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku, uskutočnilo obvodné kolo vo volejbale stredných škôl. Konečné poradie chlapcov: 1. Spojená škola Svidník , 2. Gymnázium Svidník, 3. Gymnázium Giraltovce, 4. SOŠ arm. gen. L. Svobodu Svidník. Konečné poradie dievčat: 1. Gymnázium Svidník, 2. Spojená škola Svidník, 3. SPŠ Svidník, 4. Gymnázium Giraltovce, 5. SOŠ arm. gen. L. Svobodu Svidník, 6. SOŠ súkromná Giraltovce. Víťazné družstvá  chlapcov a dievčat postupuje do krajského kolá.
Poďakovanie patrí rozhodcovi turnaja  Jozefovi Dirgovi za regulárny priebeh zápasov. FOTOGALÉRIA

 

Kritéria pre prijímacie konanie pre školský rok 2016/2017

 

Úspech vizážistiek SOŠ arm. gen. L. Svobodu Svidník

Vizážistky tretieho ročníka pod vedením majstrovej odborného výcviku Bc. Alexandry Podhajeckej sa dňa 22. januára 2016 zúčastnili v Nitre 5. ročníka súťaže PURITY NEVESTA, ktorú organizovala agentúra LeRen Renáta Lenčéšová. V súťaži sa hodnotilo líčenie, účes, šaty a doplnky k danej téme.
Žiačky Simona Štefanišinová, ako súťažiaca a Diana Hnatová, ako modelka obhájili pekné tretie miesto a tým aj svoju nápaditosť a kreativitu.
FOTOGALÉRIA

Kuchár Zemplína 2015

Dňa 14.10.2015 sa žiaci SOŠ arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku zúčastnili súťaže Kuchár Zemplína 2015.
V kategórií slávnostné tabule na tému „Stužková slávnosť“ súťažili žiačky Adriana Saxová a Patrícia Hubáčová.
V kategórií Junior – študenti pripravujúci sa na povolanie kuchár súťažila žiačka Júlia Berežná, ktorá sa svojím jedlom, „Pečenou treskou na kokosovom oleji, podávanou so zemiakovou kašou s tekvicovou hokaido, omáčkou z mušlí slávok a hráškovým pyré“, umiestnila v bronzovom pásme.
Súťaž s medzinárodnou účasťou pre žiakov bola dobrým zdrojom ďalšieho napredovania v kuchárskom umení.  FOTOGALÉRIA
 
 


Bdelosť múzy nad žiačkami...

Dňa 19. marca 2015 sa žiačky SOŠ arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku, nádejné budúce kaderníčky a kozmetičky-vizážistky, zúčastnili súťaže MÚZA JARI, konanej v OC Galéria Shopping Košice.
Neodradila ich ani vysoká účasť a kreativita zúčastnených a v kategórii kaderník – jednotlivec si obhájili pekné tretie miesto. Poďakovanie patrí nielen žiačke Karolíne Bešenyiovej, ale aj majstrovej odborného výcviku Silvii Bokšanskej.
Múza, bohyňa a ochrankyňa umenia, bdela nad nimi.
Fotogaléria
 

Marinované hrušky zabodovali

Júlia Berežná, žiačka druhého ročníka SOŠ arm. gen. L. Svobodu Svidník, odbor kuchár, sa pod vedením majstrovej Mgr. Aleny Krempaskej zúčastnila 19.02.2015 XIII. ročníka súťaže
SWEETCUP 2015 cukrárov a kuchárov v SOŠ obchodu a služieb v Prešove s medzinárodnou účasťou.
Využitím moderných trendov pri príprave výrobku dosiahla nečakaný výsledok, umiestnenie v striebornom pásme. Marinované hrušky s kvetom zo sušienok, nugátovou penou a karamelizovaným pomarančom zabodovali... Opäť niečo nové trendovejšie zaujalo.
Fotogaléria
 

Burza informácií stredných škôl

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov v zastúpení Oddelenia sprostredkovania a poradenstva a Európskych služieb zamestnanosti zorganizoval Burzu informácií stredných škôl dňa 29. októbra 2014 v priestoroch Mestskej športovej haly v Stropkove. Cieľovou skupinou spomínanej akcie boli široká verejnosť, rodičia a žiaci končiacich ročníkov základných škôl, ktorí stoja pred dôležitou životnou otázkou, ktorým smerom sa vybrať, akú školu, a aký odbor začať študovať, aby po skončení štúdia boli maximálnym prínosom nielen sebe ale aj svojmu regiónu.
Burzu privítali aj žiaci Strednej odbornej školy arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku na ktorej sa zúčastnili a zároveň sa prezentovali svojou kreativitou v jednotlivých študijných a učebných odboroch, kponúka. Fotogaléria               

 

SPRÁVY O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI


P R I H L Á Š K A
na pomaturitné a nadstavbové štúdium na strednej škole