Aktuality    -    dnes je:      

Medzinárodná súťaž mladých talentov - Prešov 2018

      Dňa 13. 12. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili na medzinárodnej súťaži mladých talentov v Prešove.

Súťaž telesnej zdatnosti stredných škôl

      Dňa 10.12.2018 sa naši žiaci v zložení Adrián Jackanin III.C, Jozef Riško IV.A, Alex Ferenc II.AU a Michal Gula I.N, zúčastnili súťaže Telesnej zdatnosti žiakov stredných škôl o pohár riaditeľa SZŠ mil. Samaritána vo Svidníku. Obsadili sme pekné 3. miesto v súťaži družstiev a v súťaži jednotlivcov obsadil A. Jackanin 1. miesto.

Absolventský ples 30. novembra 2018

Pečatenie triednej knihy IV. A triedy - 26.11.2018

Okresné kolo v bedmintone stredných škôl

      Dňa 23. 11. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili na okresnom kole v bedmintone stredných škôl. Dievčatá aj chlapci sa umiestnili na peknom 2. mieste. Vzorne reprezentovali tieto žiačky: K. Dupňaková, V. Cinová a D. Maskaľová. Za žiakov nás reprezentovali: T. Hanas, A. Ferenc a P. Špak

Okresné kolo v stolnom tenise stredných škôl

      Dňa 8. 11. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili na okresnom kole v stolnom tenise stredných škôl. Dievčatá sa umiestnili na peknom 2. mieste zo šiestich škôl. Vzorne reprezentovali tieto žiačky: Tokarská Terézia, Dupňaková Kristína a Cinová Viktória.

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

Futsalisti z našej školy sa umiestnili na 2. mieste v okresnom kole vo futsale

Aj naša škola sa 23. októbra 2018 zapojila do Dňa PSK

       Dňa 23. októbra 2018 sa uskutočnila prezentácia našej školy v rámci Dňa Prešovského samosprávneho kraja. Naša škola pripravila viaceré zaujímavé aktivity, v ktorých sa každý odbor prezentoval samostatne.
      Žiaci aranžovali, varili guľáš, flambovali, vyrábali ozdobné vankúšiky, tlačili pamätnú medailu na 3D tlačiarni a stolári si mohli vyskúšať aj umelecké rezbárstvo. Našu školu navštívili p. Jenča – umelecký rezbár, p. Šimiček – majiteľ špeditérskej firmy a kpt. Jaroslav Gbur s motivačnou prednáškou o kyberšikane. Zaujímavá bola aj beseda v Dukle destination a návšteva Duklianskeho múzea.
      V popoludňajších hodinách bola ochutnávka guľášu a flambovaných palaciniek, konal sa medzitriedny florbalový a stolnotenisový turnaj, k dispozícií bola aj posilňovňa.
      Škola bola v priebehu dňa sprístupnená pre širokú verejnosť a žiaci prežili neobyčajný deň, plný zážitkov a zaujímavých aktivít.

      3. septembra sa začal nový školský rok 2018/2019. Kolektív pedagógov, majstrov a TH pracovníkov srdečne víta všetkých žiakov, ktorí pokračujú v štúdiu na našej škole. Osobitne chceme privítať žiakov prvých ročníkov a zaželať im veľa úspechov v štúdiu.