Stravovanie

Platné od 1. mája 2019

Stravovanie – objednávka stravy + ubytovanie
Cena obeda                                        3,80 € - 4,30 €
Cena večere                                        3,50 € - 3,90 €
Cena raňajok                                      1,70 € - 1,90 €
Cena jednotlivých ponúk závisí od počtu stravovaných osôb a od druhu objednaného jedla.

Ďalej usporadúvame:

- spoločenské akcie (svadby, stužkové) - k hodnote vydaných potravín sa
  pripočíta prirážka pre svadby               do 100 osôb   + 240%
                                                          nad 100 osôb  +230%
                                                          pre stužkovú   +240%
                                                          švédske stoly  +280%

- prenájom jedálne a iných priestorov na semináre, prednášky
 
Cena  za použité priestory                  svadby, stužkové          120 € / deň
                                                          semináre, prednášky     5 € / 1 hod.
                                                          malá jedálnička             30 € / deň
                                                          skladovacie chladničky  5 € / deň
                                              
  Cena za poskytnuté služby vychádza z internej smernice a z počtu  
  stravovaných osôb.

Platné do 30. apríla 2018

Stravovanie – objednávka stravy + ubytovanie
Cena obeda                                        3,50 € - 4,- €
Cena večere                                        3,30 € - 3,80 €
Cena raňajok                                      1,60 € - 1,80 €
Cena jednotlivých ponúk závisí od počtu stravovaných osôb a od druhu objednaného jedla.

Ďalej usporadúvame:

- spoločenské akcie (svadby, stužkové) - k hodnote vydaných potravín sa
  pripočíta prirážka pre svadby               do 100 osôb  + 220%
                                                          nad 100 osôb  +210%
                                                          pre stužkovú:  +230%
                                                          švédske stoly  +260%

- prenájom jedálne a iných priestorov na semináre, prednášky
 
Cena  za použité priestory                  svadby, stužkové 120 € / deň
                                                          semináre, prednášky  5 € / 1 hod.
                                                          malá jedálnička  30 € / deň
                                                          skladovacie chladničky  5 € / deň
                                              
  Cena za poskytnuté služby vychádza z internej smernice a z počtu  
  stravovaných osôb.

Ubytovanie

Ubytovanie  - cena za ubytovanie je:

12 € izby po rekonštrukcií + TV prijímačom / 1 noc


8 €  izby bez rekonštrukcie / 1 noc
Prenájom priestorov

Prenájom telocvične – 15 € /1 hod 

Prenájom posilňovne – 1€ / 1 hod – jednotlivec
                                             4€/ 1 hod – skupina

 

Ďalej ponúkame tieto služby

- rekvalifikačné služby v oblasti odevníctva
- zákazkové krajčírstvo a služby s tým spojené