Ubytovanie v školskom internáte

SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku okrem vzdelávania poskytuje aj ubytovanie a stravovanie študentom stredných škôl. Ubytovanie je zabezpečené v školskom internáte, ktorý je prepojený spájacou chodbou so školou a školskou jedálňou. Je jediným školským ubytovacím zariadením v meste Svidník, v ktorom sú ubytovaní študenti všetkých stredných škôl.

Školský internát je štvorposchodový objekt. Ubytovanie je zabezpečené bunkovým systémom. V každej bunke je chodba, WC, kúpeľňa a 2 izby / v izbe sú 3 alebo 4 postele/.

Na jednotlivých poschodiach je spoločenská miestnosť s TV a študovňa.

Ubytovaní študenti majú k dispozícií:
- stravovanie v školskej jedálni
- učebňu výpočtovej techniky s prístupom na internet na prízemí internátu
- telocvičňu, posilňovňu
- volejbalové, futbalové a streetbalové ihrisko v areáli internátu
- krúžkovú činnosť

Cena za ubytovanie na mesiac pre jedného študenta je 20 EUR.

 

Stravovanie

Každý ubytovaný žiak má povinne zabezpečené celodenné stravovanie v školskej jedálni
- raňajky , desiata, obed, olovrant a večera /desiata sa vydáva pri raňajkách a olovrant pri večeri /. Školská jedáleň je prepojená spájacou chodbou so školou a školským internátom.

Výdaj stravy:
- raňajky 6.30 hod. – 7.10 hod.
- obed 12.00 hod. – 13.30 hod.
- večera 17.20 hod. – 17.45 hod.

Cena stravy na jeden deň je 2,89 EUR.

Cena za stravovanie na mesiac sa prepočíta od počtu pracovných / školských / dní.

 

Celková cena za mesiac pre ubytovaného študenta

UBYTOVANIE - 25 EUR

STRAVOVANIE ŽIAKOV:

Raňajky - 0,41€
Desiata - 0,27€
Obed - 1,12 + 0,10 (réžia) = 1,22€
Olovrant - 0,21€
Večera - 0,68 + 0,10 (réžia) = 0,78€

Celodenná strava - 2,89€