Ubytovanie v školskom internáte

OZNAM pre uchádzačov o ubytovanie v Školskom internáte pri SOŠ polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu Svidník

    Žiadam tých žiakov stredných škôl v meste Svidník, ktorí majú záujem o ubytovanie v Školskom internáte pri SOŠ polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu na šk. rok 2020/2021, aby vyplnenú žiadosť o ubytovanie doručili buď poštou alebo elektronickou formou /e-mail/

Formulár v PDF


SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku okrem vzdelávania poskytuje aj ubytovanie a stravovanie študentom stredných škôl. Ubytovanie je zabezpečené v školskom internáte, ktorý je prepojený spájacou chodbou so školou a školskou jedálňou. Je jediným školským ubytovacím zariadením v meste Svidník, v ktorom sú ubytovaní študenti všetkých stredných škôl.

Školský internát je štvorposchodový objekt. Ubytovanie je zabezpečené bunkovým systémom. V každej bunke je chodba, WC, kúpeľňa a 2 izby / v izbe sú 3 alebo 4 postele/.

Na jednotlivých poschodiach je spoločenská miestnosť s TV a študovňa.

Ubytovaní študenti majú k dispozícií:
- stravovanie v školskej jedálni
- učebňu výpočtovej techniky s prístupom na internet na prízemí internátu
- telocvičňu, posilňovňu
- volejbalové, futbalové a streetbalové ihrisko v areáli internátu
- krúžkovú činnosť

Cena za ubytovanie na mesiac pre jedného študenta je 20 EUR.

Stravovanie

Každý ubytovaný žiak má povinne zabezpečené celodenné stravovanie v školskej jedálni
- raňajky, desiata, obed, olovrant a večera /desiata sa vydáva pri raňajkách a olovrant pri večeri /. Školská jedáleň je prepojená spájacou chodbou so školou a školským internátom.

Výdaj stravy:
- raňajky 6.30 hod. – 7.10 hod.
- obed 12.00 hod. – 13.30 hod.
- večera 17.20 hod. – 17.45 hod.

Cena stravy pre žiakov:
Raňajky - 0,69 €
Desiata - 0,57 €
Obed - 1,33 + 0,12 (réžia) = 1,45 €
Olovrant - 0,38 €
Večera - 0,84 + 0,12 (réžia) = 0,96 €

Cena stravy na jeden deň je 4,05 €.

Celková cena za mesiac pre ubytovaného študenta

UBYTOVANIE - 25 € mesačne

Cena za stravovanie na mesiac sa vypočíta od počtu pracovných / školských / dní. x 4,05 € na deň